Třinecké železárny se obrací k plynové turbíně

Třinecké železárny plánují omezit využití uhlí a přejít na kompaktní plynovou turbínu, která by měla nahradit uhelný fluidní kotel. Turbína by měla spalovat zemní plyn a možná i vodík. Modernizace energetického uzlu by mohla stát až dvě miliardy korun.


Třinecké železárny, dominantní společnost v uhelném průmyslu, představily své budoucí strategické plány. Ústředním prvkem strategie je postupné omezení využití uhlí, jehož použití by mělo být omezeno pouze pro výrobu koksu. Dále, po přechodu na obloukovou pec, tato společnost očekává úplné ukončení využití uhlí.

Nově navrhnutý zdroj energie, který má nahradit uhelný fluidní kotel K11 na teplárně E3, je založen na kompaktní plynové turbíně. 'Turbína je navržena pro spalování zemního plynu s možností spoluspalování vodíku,' objasnila Petra Macková Jurášková, mluvčí Třineckých železáren, plánované změny.

'Za turbínou je umístěn bubnový spalinový kotel s kapacitou přibližně 70 tun vysokotlaké páry za hodinu pro další výrobu elektřiny a tepla na stávajících turbosoustrojích teplárny,' přidala Macková Jurášková.

Je plánováno, že modernizace energetického uzlu třinecké společnosti by měla vyjít na dvě miliardy korun. 'Je to současně cesta k diverzifikaci palivové základny. Umožní nám vyrovnat se s cenovou turbulence na trhu paliv. S ohledem na roční spotřebu elektřiny se díky investicím blížíme k soběstačnosti ve výrobě elektrické energie v lokální distribuční soustavě,' uvedl Petr Matuszek, ředitel Energetiky Třinec.

Snížení nákladů na emisní povolenky je dalším přínosem modernizace, což by mělo vést ke snížení provozních nákladů a tím k zvýšení konkurenceschopnosti společnosti. 'Nový zdroj je součástí většího projektu modernizace a dekarbonizace výroby oceli v Třineckých železárnách, který předpokládá výstavbu nové elektrické obloukové pece v hutí,' doplnila mluvčí železáren.

'Plánujeme uvedení paroplynového zdroje do provozu ke konci roku 2027. Při financování by nám měl pomoci program HEAT Modernizačního fondu. Investice proběhne za plného provozu teplárny,' dodala.Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
UNIWEB - weby od lidí pro lidi

Hlavní zprávy