Plánování úpravy silnice I/58 mezi Vlčovicemi a Frenštátem

V souvislosti s plány Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) na výstavbu přeložky silnice I/58 mezi Vlčovicemi a Frenštátem pod Radhoštěm, město plánuje výstavbu obchvatu. Město má v územním plánu zanesenou možnost koridoru v ulici Příkopnici, která by mohla být přeložena, ale hledá novou trasu obchvatu.


V souvislosti s plánem Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) na vybudování přeložky silnice I/58 mezi Vlčovicemi a Frenštátem pod Radhoštěm, který byl zveřejněn před dvěma lety, začalo město jednat o výstavbě obchvatu. Starosta Frenštátu, Jan Rejman, vysvětlil, že po dokončení výstavby by veškerá tranzitní doprava městem vedla. 'Museli jsme tedy začít reagovat, abychom byli včas připraveni na stavbu obchvatu,' zdůraznil.

V současné době prochází silnice I/58 hustě obydlenou částí města, a to ulicemi Dolní, Záhumní a Rožnovskou. Denně tudy projede více než 10 tisíc aut, z toho přes tisíc tvoří nákladní vozidla. V územním plánu je již nějaký čas zanesena možnost koridoru v ulici Příkopnici, která by mohla být přeložena. Starosta však vysvětlil, že tato cesta prochází také obytnou částí města a nezohledňuje dopravní obslužnost okolních částí města, což vedlo k hledání nové trasy obchvatu radnicí.

Hlavním tématem diskuse o obchvatu Vlčovic bylo využití polí a obavy z hluku. Město nyní řeší studii proveditelnosti koridoru pro trasu severního obchvatu, který by byl začleněn do aktuálních změn zásad územního rozvoje. 'Pokud to není provedeno nyní, další příležitost bude až v roce 2030,' zdůvodnil starosta. Navrhovaná severovýchodní varianta, dlouhá 6,5 km, by většinou vedla mimo zastavěné území, mimo Frenštát a katastr Tiché a Kunčic pod Ondřejníkem. Podle Rejmana maximálně využívá železničního koridoru a stávajících komunikací, aby dopady na okolí byly minimální.

Přesto se nový plán při veřejném projednávání setkal s kritikou. 'V územním plánu je už řadu desítek let zakreslen koridor (v Příkopnici - pozn.red.), všichni vlastníci okolních pozemků je kupovali s tím, že tam koridor bude. Nyní chcete vybudovat obchvat čtyřikrát delší, než je originální návrh, a chcete odstranit negativní dopad na tyto nemovitosti. Ale teď přesunete toto břemeno na jiné občany, kteří s tím ale nepočítali,' uvedl jeden z diskutujících.

Během diskuse byly navrženy různé varianty, včetně návrhu na přeložení dopravy tunelem pod Javorníkem, který by však stál miliardy korun. Místní obyvatelé vytvořili také petici proti stavbě obchvatu. Navzdory nástižení se podle starosty odrážejí záměry města. 'Potřebujeme mandát pro další jednání, abychom mohli říct, kterou variantu máme prosazovat. Počítám s tím, že výsledek bude vyžadovat několik veřejných setkání na toto téma,' dodal Rejman.Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
UNIWEB - weby od lidí pro lidi

Hlavní zprávy