Stádo ovcí se vrací na svahy Pradědu. Jeseníky ožívají volným chovem!

Na pastvinách v Jeseníkách se nyní pohybuje stádo 38 valašských ovcí, které spravuje spolek Stránský pro AOPK. Tento projekt obnovuje tradici pastvy sahající až do roku 1863, narušenou po druhé světové válce. Ovce přispívají k ochraně a obnově horských trávníků a vzácných rostlin.


Na pastvinách v Jeseníkách se nyní pohybuje stádo osmatřiceti ovcí, které zajišťuje spolek Stránský pro Agenturu ochrany přírody a krajiny (AOPK). Na bezpečnost ovcí dohlíží ovčáci a ovčácké psy, kteří se střídají po týdnech. Prvních tři týdny bude stádu věnován zvýšený dohled, aby byly vyřešeny všechny případné komplikace.

Ovce jsou plemene valaška, které je známé svou odolností a houževnatostí v drsných horských podmínkách. Zázemí pro stádo je připraveno nad hotelem Figura. Každé ráno vyrazí ovce na pastviny kolem sedmé hodiny a zůstávají tam až do večera, pokud to počasí dovolí.

Historie pastvin v Jeseníkách sahá až do roku 1863, kdy zde stávala salaš pro přespávání ovčáků. Tato tradice však byla přerušena po druhé světové válce. Aktuální projekt představuje obnovení této praxe po osmdesáti letech a pomáhá obnovit vysokohorské travníky a podporovat rozmanitost místní flóry a fauny.

Celý projekt má za cíl udržovat horské trávníky a pomáhat vzácným rostlinám, které byly ohroženy konkurencí silnějších rostlinných druhů. Díky ochranářům přírody a pastvě ovcí by se mohly vrátit rostliny jako je jestřábník, zvonky, sasanky narcisokvěté, violky a některé druhy orchidejí.

Projekt je realizován ve spolupráci s místními institucemi. Zázemí pro nocování ovcí poskytl majitel hotelu a sjezdovky na Ovčárně, Josef Figura. Potřebná povolení pro pastvu na lesních pozemcích poskytly Lesy ČR a Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

Ovce budou až do září setrvávat v horách, kde budou volně pastvami pohybovat. Kombinace volné pastvy a sečení horských luk napomůže obnovit druhově bohaté horské trávníky a chránit vzácné a ohrožené druhy.

K ochraně ovcí před vlky a dalšími nebezpečími jsou využíváni ovčácké psy. Přesto však mají ochránci přírody obavy spíše z neukázněných psů turistů. Proto prosí návštěvníky, aby měli své psy vždy na vodítku a respektovali pokyny.

Na údržbě a ochraně horských trávníků spolupracují také lidé a koně, kteří ručně sečou trávu a borůvčí. Toto pravidelné hospodaření pomohlo v posledních letech propojit horské trávníky do větších celků a vrátit méně konkurenční rostlinné druhy.

Jednoznačný význam obnovy hospodaření na horských holích podporují odborníci z různých výzkumných institucí, včetně botaniků a zoologů. Společně se snaží zachovat a obnovit jedinečnou přírodní rozmanitost Jeseníků.


Vizovické Trnkobraní 2024

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Hrady.cz - letní kulturní festival 2024

Hlavní zprávy

 

Vizovické Trnkobraní 2024