V září začne v Novém Jičíně výsadba stromů na náměstí

Na Masarykově náměstí začne v září výsadba stromů.


Čtyři lípy budou vysazeny okolo kašny a morového sloupu se sochou Panny Marie. Pod stromy budou umístěny lavičky, které umožní posezení a odpočinek ve stínu.

O výsadbu stromů město usilovalo několik let.

„Zpočátku jsme naráželi na nesouhlas Národního památkového ústavu (NPÚ), nakonec se nám však po několika jednáních podařilo získat kladné stanovisko. I jejich pohled na modrozelenou infrastrukturu v historickém jádru se díky postupující klimatické změně vyvíjí. NPÚ jsme předložili celkem tři návrhy a jako jediná možná byla akceptována varianta se čtyřmi stromy okolo kašny tak, aby nebránily pohledu na fasády historických domů. Pomohlo nám i to, že ve 20. letech 20. století zde již stromy stály,“ popsal místostarosta Nového Jičína Ondřej Syrovátka.
„Od stromů si slibujeme zatraktivnění centrální plochy náměstí za horkých letních dnů, zlepšení mikroklimatu, zachytávání prachových částic a také stín, v němž bude na nově instalovaných lavičkách možné posedět,“ doplnil Syrovátka.

Projektovou dokumentaci zpracoval autor současné podoby náměstí Ing. arch. Pavel Pekár.

„Zvolený druh stromu má díky své odolnosti vůči přehřívání a menšímu kompaktnímu růstu dobré předpoklady pro zdařilý růst na stanovišti,“ uvedl spoluautor projektu Marek Holán. Stromy budou vysazeny do předem upravených zemních jam s prokořenitelnými buňkami a se systémem závlahy a provzdušněním, zabezpečujícím vhodné prostředí kořenového systému stromů, pro jejich zdárnou vegetaci. „Abychom předešli poškození stromů, úpatí stromů na úrovni okolní dlažby bude chráněno pochozími ochrannými výtvarně zpracovanými mřížemi z pískovaného nerezového plechu,“ doplnil Holán.

Zhotovitelem je firma URBAN FORESTRY s.r.o. Cena dle smlouvy je 1 328 385 korun bez DPH. Po dobu tří let bude firma provádět následnou péči spočívající v provádění zálivky, výchovného řezu stromů, či kontrolu a ochranu před škůdci. Práce budou zahájeny 11. září a dokončeny 12. listopadu 2023. Z důvodu konání řady akcí na Masarykově náměstí je termín prací stanoven jako pevný a neměnný.

Vysazení stromů požadovali účastníci veřejných fór v letech 2017 a 2019 a je také součástí Adaptační strategie na změnu klimatu. Zastupitelstvo schválilo vůli zabývat se tímto záměrem v roce 2017.


Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Další články z rubriky

sociopoint

Hlavní zprávy