Odpadový Oskar oceňuje obce za nakládání s odpady

Letos v rámci kraje bodovaly Bocanovice, Písečná a Fulnek.


Produkce směsného odpadu v Moravskoslezském kraji dlouhodobě klesá a je pod republikovým průměrem. Soutěž Odpadový Oskar oceňuje obce s nejnižším směsným komunálním odpadem (SKO). Ve třech kategoriích podle počtu obyvatel se na prvním místě umístily obce Bocanovice, Písečná a Fulnek. Fulnek má pak prvenství i v celostátním hodnocení.

Průměrné množství SKO na jednoho obyvatele je v Moravskoslezském kraji 185 kilogramů za rok, v roce 2010 to bylo 211 kg ročně. Díky osvětě a posilování vztahu obyvatel k životnímu prostředí jeho množství průběžně klesá. Jedním z významných vlivů jsou také odpadové soutěže, které mají obce a jejich občany motivovat k lepšímu nakládání s odpady. V rámci republiky má Moravskoslezský kraj čtvrtou nejnižší produkci SKO.

„Environmentální smýšlení by mělo být základní ambicí každého jednotlivce. Pokud budeme společně přistupovat zodpovědně k celkové spotřebě, snažit se předcházet vzniku odpadu, odpad třídit a odevzdávat na místa k tomu určená, přispějeme každý malým dílem ke zlepšování životního prostředí. Bez kvalitně fungujícího odpadového hospodářství by ovšem veškerá snaha vycházela vniveč. Proto je mi velkým potěším dnes ocenit obce v jejichž vedení jsou lidé, kteří mají ambice posouvat odpadové hospodářství k jeho udržitelnosti a současně nepřímo i obyvatele, kteří v nich žijí a díky nimž bylo možné dosáhnout takto skvělých výsledků. Moravskoslezský kraj považuje předcházení vzniku odpadů a správné nakládání s nimi za jednu ze svých priorit v oblasti životního prostředí a dlouhodobě podporuje snahu obcí o zlepšení nakládání s odpady a snižování produkce směsného komunálního odpadu. Za tímto účelem vynakládá každoročně ze svého rozpočtu částku přesahující 4 miliony korun, “ řekla radní Moravskoslezského kraje pro oblast životního prostředí Zdenka Němečková Crkvenjaš.

Nejnižší produkci SKO ze všech sídel nad 5000 obyvatel v ČR má dlouhodobě Fulnek. Jeden z důvodů je, že finančně motivuje domácnosti produkci SKO snižovat.  Lidé zde platí za svoz jen skutečně vyhozeného množství odpadů (tzv. PAYT). Obec Písečná, která má v rámci kraje prvenství v kategorii do tisíce obyvatel, má zaveden motivační systém MESOH. Domácnosti, které se do systému zapojí, jsou slevou na poplatku motivováni jak k předcházení vzniku odpadu, tak ke třídění. Výše slevy má vazbu jak na objem vytříděných odpadů, tak na objem vyprodukovaného směsného odpadu. Všechny potřebné informace mají obyvatelé obce přehledně k dispozici na jejím webu. Další prvenství získal v celorepublikovém hodnocení Jablunkov, který je nejlepší mezi obcemi s rozšířenou působností.

„Aktuální pravidla pro nakládání s odpady kladou na místní samosprávy vysoké nároky. Do roku 2025 musí dosáhnout 60% úrovně třídění komunálního odpadu. Pravděpodobně není možné dosáhnout tohoto cíle bez snížení množství směsného odpadu. Proto je pozitivní, že v Moravskoslezském kraji existuje mnoho měst a obcí, které už produkci směsného odpadu úspěšně omezily. Je to sázka na budoucnost,“ řekl Milan Havel, odborník na odpadovou problematiku a koordinátor soutěže Odpadový Oskar z Arniky.

Obce s nejnižší produkcí směsného odpadu – Moravskoslezský kraj

(hodnoceny data o produkci odpadu za rok 2022)

obce do 1000 obyvatel

1. Bocanovice – 488 obyvatel – 53,4 kg/ob

2. Heřmanice u Oder – 365 obyvatel – 70,6 kg/ob

3. Vělopolí – 306 obyvatel – 81,3 kg/ob

obce od 1001 do 5000 obyvatel

1. Písečná – 1047 obyvatel – 75,4 kg/ob

2. Bukovec – 1367 obyvatel – 76,1 kg/ob

3. Březová – 1386 obyvatel – 78,2 kg/ob

obce nad 5000 obyvatel

1. Fulnek – 5484 obyvatel – 97,4 kg/ob

2. Bystřice – 5261 obyvatel – 110,9 kg/ob

3. Příbor – 8297 obyvatel – 131,1 kg/ob

Vývoj produkce směsného odpadu (kg/ob) v jednotlivých ORP kraje z obcí a od ostatních původců

(Zdroj: Stránky zřizované Ministerstvem životního prostředí ČR)

Vizovické Trnkobraní 2024

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář

Další články z rubriky

ARCHIV ZPRÁV
27.10.2023 11:440 +
 
Vizovické Trnkobraní 2024

Hlavní zprávy

 

Hrady.cz - letní kulturní festival 2024