Fyzičky na zkoušku

Frýdek-Místek: Práce u policie je oslovila, zamířili do policejního areálu a zkusili fyzické testy!


Fyzičky na zkoušku

Frýdek-Místek: Práce u policie je oslovila, zamířili do policejního areálu a zkusili fyzické testy! 

Široké veřejnosti z Frýdecko-Místecka, včetně studentů středních škol, jsme nabídli vyzkoušet si fyzické testy. Do policejního areálu přišlo 44 uchazečů, kteří udělali významný krok k tomu, aby se stali policisty a mohli v tomto regionu sloužit.

Prověrky fyzické zdatnosti jsou součástí standardního přijímacího řízení k Policii ČR, které zastřešuje u policie odbor personální. Uchazeči měli ve Frýdku-Místku možnost fyzičky absolvovat bez nervů a trémy. Mohli si také prohlédnout výstroj a výzbroj policistů, služební vozidla i motocykly. Na samotném začátku všechny přivítali ředitel krajského ředitelství brig. gen. Tomáš Kužel a vedoucí odboru personálního plk. Eva Tobolová. Na akci jsme měli milého hosta, který uchazeče podpořil a fyzičky si také zkusil – byl jím Marek Gajdečka, sportovec Olympu CS MV, český reprezentant ve freestyle lyžování v disciplíně mogul skiing. Na závěr pak osvědčení předával a poděkoval všem za účast ředitel územního odboru Frýdek-Místek plk. Marek Dvořák. Akci organizoval již zmíněný odbor personální našeho krajského ředitelství, podíleli se na ní také instruktoři služební přípravy ze školního policejního střediska.

Studenti tvořili drtivou většinu ze 44 příchozích, fyzické testy si ale přišli vyzkoušet i lidé oproti studentům starší. Žen bylo 12. Přítomní absolvovali čtyři disciplíny: člunkový běh, běh na 1000 metrů, celomotorický test a cvičení kliků. Osvědčení s roční platností si odneslo 32 osob. Mají velkou výhodu, neboť nemusí po dobu jednoho roku tyto testy u přijímacího řízení absolvovat. Těm, kterým se až tolik nedařilo, kolegové poradili, kde zabrat a co dopilovat. A my jsme rádi, že všichni mají zájem o práci u policie…

Těšíme se na viděnou na příští akci. Veškeré bližší informace k povolání policisty jsou obsaženy v kampani Práce 158x jinak na nabor.policie.cz . Novinkou je virtuální náborové centrum Policie ČR https://virtual.policie.cz/ .

por. Mgr. Soňa Štětínská
oddělení tisku, 17. června 2024K tématu doplním:

Práce policisty je náročná, ale zajímavá, potřebná a každý si určitě najde postupem času své místo u sboru, který nabízí široké portfolio uplatnění a možností. U služby kriminální policie a vyšetřování to může být například vyšetřovatel či analytik, u služby dopravní zařazení třeba na dálničním oddělení, jiný by rád sloužil s kolegy ze služby cizinecké policie. Základním pilířem služby pořádkové policie jsou pak obvodní oddělení. Máme i speciální složky jako je zásahová jednotka či speciální pořádková jednotka. Někoho osloví práce psovoda…

Policisté končí služební poměr průběžně, a tak i naše krajské ředitelství je otevřeno novým uchazečům. Ti musí splňovat několik podmínek pro přijetí do služebního poměru (https://www.policie.cz/clanek/podminky-prijeti-do-sluzebniho-pomeru.aspx). Samotné přijímací řízení se skládá z psychologického vyšetření, prověrek fyzické zdatnosti a komplexní zdravotní prohlídky (https://www.policie.cz/clanek/prubeh-prijimaciho-rizeni.aspx). Po přijetí jsou noví policisté zařazeni převážně u služby pořádkové policie (obvodní oddělení, oddělení hlídkové služby) a dopravní policie (dálniční oddělení, dopravní inspektoráty).

V posledních letech přijímáme do služebního poměru u našeho krajského ředitelství přibližně 200 - 300 nových policistů ročně, letos jsme přijali téměř 120 nových policistů. Přijímacím řízením úspěšně projde zhruba 1/3 zájemců. Nejvíce uchazečů neuspěje u osobnostního vyšetření (1/3), další značný počet odstoupí z jiného důvodu (osobní, rodinné, rozhodl se pro jiné zaměstnání…). Fyzické testy nesplní jen opravdu velmi málo uchazečů, mají možnost opakovat v dalším termínu, zpravidla se zdaří. Jsou výjimky, jedinci, kteří je opakují vícekrát. Fyzická zdatnost tedy není „problém“, uchazeči jsou připraveni. Obecně se úspěšnost při fyzických testech nebo při osobnostním vyšetření meziročně nijak dramaticky nemění.

Aktuálně cílíme s náborem nových policistů v okresech Nový Jičín, Frýdek-Místek a Karviná, v každém bychom rádi doplnili stavy o cca tři desítky policistů. V rámci celého krajského ředitelství se pak jedná v součtu o zhruba 170 policistů (máme přes 4 400 služebních míst).

Nábor realizujeme různými aktivitami, rovněž akcí Fyzičky na zkoušku. Minulou v Novém Jičíně jsem prezentovala zde (https://www.policie.cz/clanek/fyzicky-na-zkousku.aspx ), kdy z 26 uchazečů si osvědčení s roční platností odneslo 17 osob. Mají tak dobře nakročeno k práci policisty. Výše uvedenou akcí jsme mířili tentokrát na zájemce, kteří by chtěli sloužit v regionu Frýdecko-Místecka.

Co se týká posouzení fyzické způsobilosti uchazeče ( https://www.policie.cz/clanek/posouzeni-fyzicke-zpusobilosti-uchazece.aspx), pro splnění kritérií je nutné v každém testu získat minimálně 4 body a v celkovém součtu minimálně 36 bodů. Disciplíny:

Člunkový běh, 4x10m
Klik vzpor ležmo (opakovaně)
Celomotorický test, CMT test (opakovaně), 2 min.
Běh na 1000 m

Veškeré bližší informace jsou obsaženy v kampani Práce 158x jinak na nabor.policie.cz . Novinkou je virtuální náborové centrum Policie ČR https://virtual.policie.cz/ .

por. Mgr. Soňa Štětínská
oddělení tisku, 17. června 2024


Hrady.cz - letní kulturní festival 2024

Komentáře

Váš komentář článku...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář
Hrady.cz - letní kulturní festival 2024

Hlavní zprávy

 

Hrady.cz - letní kulturní festival 2024